Kursy komputerowe Bielsko-Biała - ECDL Advanced i Core, strony internetowe www, oprogramowanie biurowe, Excel, Word, grafika komputerowa, fotografia
Get Adobe Flash player

Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne

Regionalne Centrum Kształcenia    Bielsko-Biała


1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Procedury związane z uzyskaniem wpisu są zbliżone dotychczasowych związanych z licencjami. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji (poza dopuszczeniem do broni), są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.
Kursy i szkolenia komputerowe

Kwalifikowany pracownik ochrony

Czas trwania kursu: 245 godz.*
Cena kursu: 1100 zł
(najkorzystniejsze warunki płatności na Podbeskidziu)
cena obejmuje: wykłady i szkolenia teoretyczne i praktyczne, wyszkolenie strzeleckie, obsługa administracyjna, drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka)

Materiały:
Rozporządzenie MSW z dnia 1 stycznia 2014

Informacja w sprawie Rozporządzenia MSW
Zgodnie z nowym rozporządzeniem agencje ochrony są zobligowane do szkolenia swoich pracowników co 5 lat.

Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Warunki przyjęcia kandydatów:
ważne zaświadczenie o niekaralności;
wykształcenie gimnazjalne;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie dla pracowników ochrony oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć z bronią lub orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej;
przedstawienie dowodu wpłaty/przelewu za kurs;
wypełnienie formularza zgłoszenia (w sekretariacie Szkół BTE).

Terminy kursów:
- najbliższy termin: wrzesień 2014 (zapisy trwają)

Zapisy są prowadzone w sekreteriacie Szkół B.T.E.
43-300, Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 45
tel. (33) 8 150 140, 693697479
e-mail: bte@bte.edu.pl

Program kursu:
Celem szkolenia jest opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej realizację zadań pracownika ochrony: zabezpieczenie obiektów przeznaczonych do obowiązkowej ochrony, ochrona osób, ochrona konwojów.
Blok ogólnoprawny obejmujący zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia obejmujący:
- Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
- Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
- Wybrane zagadnienia psychologii
- Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
- Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
- Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
- Zakres pojęcia ochrona mienia.
- Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:
- Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego:
- Budowa i zasady działania broni palnej
- Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
- Techniki posługiwania się bronią palną
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

* długość i termin realizacji kursu dopasowywany jest do potrzeb grupy. czas liczony jest w jednostkach lekcyjnych (45 min.)