Get Adobe Flash player

Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne

Regionalne Centrum Kształcenia    Bielsko-Biała


Program dopasowujemy elastycznie do potrzeb grupy. Wszystkie materiały wykorzystywane w ramach kursu dostępne dla uczestników w Internecie.
zobacz plan najbliższych kursów !
Kursy i szkolenia komputerowe Kurs MS Office Excel - arkusze kalkulacyjne

MS Excel - arkusz kalkulacyjny - moduł I (podstawowy)
Czas trwania kursu: 12-14 godz.*
Cena kursu: 300 zł

Zakończenie kursu: certyfikat ukończenia kursu

Program :
 • Środowisko pracy i narzędzia programu Excel
 • Formatowanie przestrzeni roboczej - tabelki
 • Własne formuły obliczeniowe oraz odwołania do komórek
 • Wykorzystanie podstawowych wbudowanych formuł obliczeniowych
 • Różne sposoby kopiowania danych w Excel'u
 • Zasady zestawiania danych i obliczeń
 • Zarządzanie przestrzenią arkusza oraz wieloma arkuszami skoroszytu
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach
 • Kopiowanie i przenoszenie danych pomiędzy arkuszami i skoroszytami
 • Wykorzystanie Menedżera nazw
 • Tworzenie i formatowanie wykresów danych
 • Wybrane formuły programu (logiczne, tekstowe, statystyczne)
 • Formatowanie warunkowe (podstawy)
 • Komentarze, zarządzanie formułami, sprawdzanie poprawności
 • Formatowanie i wydruk dokumentu
 • Zabezpieczenia danych, zapis w różnych formatach, eksport danych
 • Graficzna forma prezentacji danych
 • Ćwiczenia i zadania dodatkowe
* długość i termin realizacji kursu, a także program dopasowywany jest do potrzeb grupy. czas liczony jest w jednostkach lekcyjnych (45 min.)

MS Excel - arkusz kalkulacyjny - moduł II (zaawansowany)
Czas trwania kursu: 12-14 godz.*
Cena kursu: 350 zł

Zakończenie kursu: egzamin / certyfikat ukończenia kursu

Program :
 • Tworzenie i modyfikacja formuł z linii poleceń
 • Wybrane formuły (WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.WARUNKÓW, itp.)
 • Wybrane formuły - łączenie (logiczne, tekstowe, matematyczne, daty)
 • Zaawansowane obliczenia z wykorzystaniem zagnieżdżania formuł
 • Transpozycja oraz operacje na tabelach (seriach) danych
 • Menadżer nazw
 • Konsolidacja danych
 • Tabele przestawne - operacje na danych
 • Formatowanie warunkowe
 • Tworzenie formularzy dla tabel
 • Przygotowanie obszaru wydruku danych
 • Export, import - praca z danymi zewnętrznymi
 • Zarządzanie duplikatami, szukanie wyniku (opcjonalnie)
 • Wybrane zagadnienia i problemy w programie MS Excel
 • Tricki, sztuczki, skróty i dodatki w programie MS Excel
 • Ćwiczenia i zadania dodatkowe

* długość i termin realizacji kursu, a także program dopasowywany jest do potrzeb grupy. czas liczony jest w jednostkach lekcyjnych (45 min.)


Zapisy są prowadzone w sekreteriacie Szkół B.T.E.
43-300, Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 45
tel. (33) 8 150 140, 693697479

koordynator kursów:
egzaminator OKE i ECDL
mgr inż. Radosław Wylon
e-mail: radek.wylon@gmail.com
kom.