Kursy komputerowe Bielsko-Biała - ECDL Advanced i Core, strony internetowe www, oprogramowanie biurowe, Excel, Word, grafika komputerowa, fotografia
Get Adobe Flash player

Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne

Regionalne Centrum Kształcenia    Bielsko-Biała


Program dopasowujemy elastycznie do potrzeb grupy. Wszystkie materiały wykorzystywane w ramach kursu dostępne dla uczestników w Internecie.
Kursy i szkolenia komputerowe Kurs MS Office Access - bazy danych
MS Access - bazy danych
Czas trwania kursu: 12-16 godz.*
Cena kursu: (600zł) 350 zł

Cena zajęć indywidualnych: 55 zł/godz.*
Zakończenie kursu: egzamin / certyfikat ukończenia kursu

Program :
 • Teoria projektowania i tworzenia baz danych
 • Środowisko pracy programu MS Access krok po kroku
 • Tworzenie tabel i typy pól danych
 • Zarządzanie danymi w tabelach
 • Tworzenie relacji oraz typy relacji
 • Generowanie i obsługa formularzy
 • Zasady tworzenia kwerend
 • Zagnieżdżone formularze do obsługi wielu tabel i kwerend
 • Projektowanie własnej bazy danych
 • Generowanie raportów danych
 • Eksport i import danych zewnętrznych
 • Ćwiczenia i zadania
* długość i termin realizacji kursu dopasowywany jest do potrzeb grupy. czas liczony jest w jednostkach lekcyjnych (45 min.)


Zapisy są prowadzone w sekreteriacie Szkół B.T.E.
43-300, Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 45
tel. (33) 8 150 140, 693697479

koordynator kursów:
egzaminator OKE i ECDL
mgr inż. Radosław Wylon
e-mail: radek.wylon@gmail.com
kom.